Banner

Construcţii

• Structuri metalice şi subansamble mecano-sudate protejate prin zincare sau vopsire

• Zincare termică şi electrolitică

• Vopsitorie în câmp electrostatic

• Sablare şi metalizări industriale

• Prelucrări prin aşchiere

• Debitări mecanice şi plasmă CNC 2500x6000, roluiri, ambutisări, ştanţări, rectificări plane şi rotunde, forjare liberă la cald, danturări şi tratamente termice

• Sudură MIG-MAG, WIG, TIG

 

Hale şi depozite industriale

• Echipamente energetice şi accesorii LEA (prize de pământ, paratrăznete, lămpi balizaj, console, stâlpi tensiune, suporţi transformator, cutii de separaţie)

• Confecţii metalice diverse (armături fier-beton, parapeţi metalici pentru drumuri, litere volumetrice, suporţi panouri publicitare, panouri de cofrat metalice, scări metalice drepte şi circulare, cupe şi dinţi pentru utilaje terasiere, subansamble pentru staţii de balastiere. sortare şi mixturi asfaltice)

• Unelte şi subansamble pentru agricultură (solari) pentru plante

• Reparaţii şi recondiţionări utilaje mecanice şi hidraulice

 

Sisteme de depozitare, colectare şi de evacuare apă-aer (rigole, tubulatură, ventialţie, coşuri de fum, rezervoare, containere fixe şi mobile, containere tip REMAT, euroboxpaleţi, rastele)

• Sisteme de ancorare: bride, tiranţi, coliere, flanşe, elemente de îmbinare pentru acoperişuri din lemn

• Închiriere utilaje terasiere cu deservent

• Transporturi auto mărfuri generale

• Comercializare produse metalurgice

• Reparaţii remorci 0,5 tone - 22 tone

 Constructions

• Metallic structures and mechanical-welding sub-assemblies protected by thermal zinc or paint coating

• Hot-dip galvanisation and electrolytic zinc

• Painting in electrostatic field

• Sandblasting and industrial metallization

• Metal cutting processes

• Mechanical cutting and plasma cutting CNC 2500x6000, rolling, cupping, stamping, plane and circular rectification, hot forging, gear grinding and heat treatments

• MIG-MAG, WIG, TIG Welding

 

Industrial buildings and warehouses

• Power equipment and accessories LEA (earth electrodes, lightening discharges, consoles, voltage pillars, converters supports, manual separation boxes)

• Various metal accessories (reinforcing iron armatures, metallic roadside parapets, volumetric letters, holders for advertising panels, straight and circular metal stairs, coups and teeth for earthmoving machines, parts for rock plant, separations and asphalt mixtures)

• Tools and various parts for agriculture (solar for plants)

• Repair and reconditioning services for mechanical and hydraulic equipments

 

Storage systems, exhaust and water-collection tubes (drains, piping, ventilation, stove-pipes, tanks, fixed and mobile containers, containers REMAT type, euro-box pallets, racks)

• Anchor systems: collars, ties, clamps and flanges, connecting elements for wooden roofs

• Rent of earthmoving equipment deservent

• Auto transport for general cargo

• Sells for steel products

• Trailer repairs 0.5 tones - 22 tones

 
 
s_Picture 014
s_Picture 015
s_Picture 016
s_Picture 017
s_Picture 021
s_Picture 028
s_Picture 030
s_Picture 032
s_Picture 039
s_Picture 046
s_Picture 076
s_Picture 092
s_Picture 10165
s_Picture 10219
s_Picture 10220
s_Picture 10221
s_Picture 10489
s_Picture 108
s_Picture 111
s_Picture 113
s_Picture 1169
s_Picture 125
s_Picture 134
s_Picture 1451
s_Picture 1453
s_Picture 1455
s_Picture 1457
s_Picture 1474
s_Picture 1477
s_Picture 1480
s_Picture 1519
s_Picture 1532
s_Picture 1583
s_Picture 1586
s_Picture 1589
s_Picture 1595
s_Picture 1605
s_Picture 1608
s_Picture 1615
s_Picture 1636
s_Picture 1641
s_Picture 193
s_Picture 200
s_Picture 205
s_Picture 208
s_Picture 210
s_Picture 221
s_Picture 240
s_Picture 286
s_Picture 30146
s_Picture 30148
s_Picture 313
s_Picture 3270
s_Picture 362
s_Picture 370
s_Picture 378
s_Picture 382
s_Picture 387
s_Picture 394
s_Picture 40262
s_Picture 40263
s_Picture 406
s_Picture 41599
s_Picture 41600
s_Picture 44389
s_Picture 44400
s_Picture 628
s_Picture 732